Társasházi jog

Társasházi jog

Ügyvédi Irodánk vállalja társasházakkal kapcsolatos eljárások lebonyolítását, társasházi ügyek képviseletét.

Társasházi eljárásokkal kapcsolatban az alábbi ügyvédi munkadíjak merülnek fel:

Alapító okirat készítése:

 • minimum 150.000 Ft + ÁFA;
 • minimum 250.000 Ft + ÁFA 3-5 albetét esetén;
 • minimum 300.000 Ft + ÁFA 6-10 albetét esetén;
 • minimum 350.000 Ft + ÁFA 11-20 albetét esetén;

Szervezeti és működési szabályzat elkészítése:

 • 120.000,-Ft + ÁFA – 280.000,-Ft + ÁFA

Bármely olyan ingatlanon, ahol több műszakilag elkülönült, önálló ingatlanegység van, legyen az lakás vagy nem lakás célú ingatlanrész, az adott ingatlan társasházzá alakításának számos előnye van. Az ilyen ingatlanok társasházzá alakítása az esetek nagy részében nem igényel különösebb erőfeszítést, sem anyagi áldozatot, ezen lehetőség mégis gyakorta kihasználatlan marad. Sokan nem tudják, hogy egy adott ingatlan társasházzá alakításának nem előfeltétele, hogy a külön tulajdonba kerülő ingatlanrészek fizikailag egy épületet képezzenek. Így lehetséges az, hogy társasházzá alakítható akár egy olyan ingatlan is, ahol egy telken két egymástól teljesen különálló ház áll. Sokan vásárolnak ikerház felet osztatlan közös tulajdon 1/2-ed tulajdoni hányadaként, nem is gondolva arra, hogy ügyvédi közreműködéssel viszonylag alacsony költségek mellett alakítható az ikerház társasházzá.

A társasház legfontosabb előnyei:

 • A társasház külön tulajdonú részei, az úgynevezett albetétek önálló helyrajzi számot kapnak. Ennek megfelelően az önálló albetét tulajdoni lapján kizárólag a tulajdonos neve szerepel. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársakat csak egy eszmei hányad illeti meg az ingatlan tulajdonjogából, míg az általuk használt ingatlanrészekhez fűződő használati joguk külön használati megállapodáson alapul, ami távolról sem egyenértékű a tulajdonjoggal;
 • A társasház külön tulajdonba kerülő ingatlanrészei felett a tulajdonosok önállóan rendelkezhetnek, a tulajdonostársakat sem elővásárlási, sem előbérleti jog nem illeti meg, hacsak a társasházi alapító okirat ettől eltérően nem rendelkezik;
 • A társasház működésére vonatkozóan a Társasházakról szóló törvény részletes szabályozást ad, ami biztosítja a társasház demokratikus működését;
  A társasházat a jogalkotó jogképességgel ruházta fel, a társasház saját nevében szerződést köthet, perelhet, jogokat szerezhet, míg egyszerű közös tulajdon esetén ezen jogokat a tulajdonostársak csa külön-külön, saját nevükben gyakorolhatják;
 • A fenti előnyökre figyelemmel pusztán az a tény, hogy egy adott ingatlant társasházzá alakítanak, általában emeli az ingatlan forgalmi értékét. Nagyobb lakásszámú épületek társasházzá alakításának elmaradása pedig akár ahhoz is vezethet, hogy az ingatlan piaci, gyakorlati értelemben értékesíthetetlenné válik.

Kapcsolat

Társasház jog

Ügyvédi Irodánk vállalja társasházakkal kapcsolatos eljárások lebonyolítását, társasházi ügyek képviseletét.

Társasházi eljárásokkal kapcsolatban az alábbi ügyvédi munkadíjak merülnek fel:

Alapító okirat készítése:

 • minimum 150.000 Ft + ÁFA;
 • minimum 250.000 Ft + ÁFA 3-5 albetét esetén;
 • minimum 300.000 Ft + ÁFA 6-10 albetét esetén;
 • minimum 350.000 Ft + ÁFA 11-20 albetét esetén;

Szervezeti és működési szabályzat elkészítése:

 • 120.000,-Ft + ÁFA – 280.000,-Ft + ÁFA

Bármely olyan ingatlanon, ahol több műszakilag elkülönült, önálló ingatlanegység van, legyen az lakás vagy nem lakás célú ingatlanrész, az adott ingatlan társasházzá alakításának számos előnye van. Az ilyen ingatlanok társasházzá alakítása az esetek nagy részében nem igényel különösebb erőfeszítést, sem anyagi áldozatot, ezen lehetőség mégis gyakorta kihasználatlan marad. Sokan nem tudják, hogy egy adott ingatlan társasházzá alakításának nem előfeltétele, hogy a külön tulajdonba kerülő ingatlanrészek fizikailag egy épületet képezzenek. Így lehetséges az, hogy társasházzá alakítható akár egy olyan ingatlan is, ahol egy telken két egymástól teljesen különálló ház áll. Sokan vásárolnak ikerház felet osztatlan közös tulajdon 1/2-ed tulajdoni hányadaként, nem is gondolva arra, hogy ügyvédi közreműködéssel viszonylag alacsony költségek mellett alakítható az ikerház társasházzá.

A társasház legfontosabb előnyei:

 • A társasház külön tulajdonú részei, az úgynevezett albetétek önálló helyrajzi számot kapnak. Ennek megfelelően az önálló albetét tulajdoni lapján kizárólag a tulajdonos neve szerepel. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársakat csak egy eszmei hányad illeti meg az ingatlan tulajdonjogából, míg az általuk használt ingatlanrészekhez fűződő használati joguk külön használati megállapodáson alapul, ami távolról sem egyenértékű a tulajdonjoggal;
 • A társasház külön tulajdonba kerülő ingatlanrészei felett a tulajdonosok önállóan rendelkezhetnek, a tulajdonostársakat sem elővásárlási, sem előbérleti jog nem illeti meg, hacsak a társasházi alapító okirat ettől eltérően nem rendelkezik;
 • A társasház működésére vonatkozóan a Társasházakról szóló törvény részletes szabályozást ad, ami biztosítja a társasház demokratikus működését;
  A társasházat a jogalkotó jogképességgel ruházta fel, a társasház saját nevében szerződést köthet, perelhet, jogokat szerezhet, míg egyszerű közös tulajdon esetén ezen jogokat a tulajdonostársak csa külön-külön, saját nevükben gyakorolhatják;
 • A fenti előnyökre figyelemmel pusztán az a tény, hogy egy adott ingatlant társasházzá alakítanak, általában emeli az ingatlan forgalmi értékét. Nagyobb lakásszámú épületek társasházzá alakításának elmaradása pedig akár ahhoz is vezethet, hogy az ingatlan piaci, gyakorlati értelemben értékesíthetetlenné válik.

Kapcsolat