Védjegy

Védjegy

Amennyiben egy vállalkozás az általa előállított árukkal, vagy az általa nyújtott szolgáltatással piacra lép, a piaci szereplés hatékonysága szempontjából elengedhetetlen, hogy az adott termék vagy szolgáltatás markánsan különbözzön, határozottan megkülönböztethető legyen más áruktól, szolgáltatásoktól. Cél, hogy a fogyasztók minden körülmények között az adott árut, szolgáltatást az adott vállalkozással kössék össze. Ilyen megkülönböztető jegyek lehetnek a termék neve, írásmódja, illetve a hozzá kapcsolódó színek, formák, grafikai elemek. Ezen megkülönböztető jegyekből állnak össze a védjegy elemei, amire védjegyoltalom lajstromoztatható be. A védjegyoltalom biztosítja, hogy védjegyünket más ne bitorolhassa, azaz áruját, szolgáltatását ne használhassa olyan megjelenéssel, ami az ügyfeleink által lajstromoztatott védjegyekkel azonos, vagy összetéveszthető. A védjegyet bitroló személyt a bíróság több más szankció alkalmazása mellett eltiltja a védjegy jogosulatlan használatától, akár arra is kötelezheti, hogy semmisítse meg a védjegybitorlással érintett áruit, illetve kötelezi a védjegy jogosult kárainak megtérítésére.

Védjegyoltalom nyilvántartásba vételére három különböző eljárásban van lehetőség, attól függően, hogy a védjegy jogosultja milyen földrajzi területre szeretne védjegyoltalmat szerezni. A nemzeti védjegy esetén Magyarország területére biztosítja az oltalmat, az európai uniós védjegy esetén, a védjegy oltalom hatálya az egész Európai Unió területére kiterjed, míg nemzetközi védjegy lajstromozása esetén a védjegy azon országokban biztosít oltalmat, melyeket a jogosult védjegybejelentésben feltüntet.

Nemzeti védjegy

A védjegybejelentés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (hivatal) felé történik elsősorban elektronikus úton. A védjegybejelentés tekintetében meghatározó jelentősége van az elismert bejelentési napnak, mivel ezen naptól élvez elsőbbséget adott védjegy. A védjegybejelentés után bejelentési díjat kell megfizetni, aminek mértéke a szabadalmi hivatal honlapján megismerhető. Három áruosztályig a védjegybejelentés díja 74.800 Ft + ÁFA.

Ha a védjegybejelentés megfelel az alaki feltételeknek, a hivatal elvégzi a korábbi jogokra vonatkozó kutatást. A továbbiakban a hivatal a védjegybejelentést hivatalos lapjában meghirdeti, amivel szemben három hónapon belül felszólalásnak van helye. Ha eredményes felszólalásra nem kerül sor, a hivatal a megjelölést védjegyként lajstromozza.

A védjegyoltalmi eljárás a bejelentéstől a lajstromozásig kb. 6-10 hónapot vesz igénybe. A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart. A védjegyoltalom további tíz-tíz éves időtartamra megújítható.

Védjegyoltalmi eljárással kapcsolatos ügyvédi munkadíj az eljárás összetettségétől függően:

60.000 Ft + ÁFA – 120.000 Ft + ÁFA

Európai uniós védjegy

A közösségi védjegybejelentés benyújtható közvetlenül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (BPHH) vagy pedig a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainál, illetve a Benelux Védjegyhivatalnál. A védjegybejelentést Irodánk általában közvetlenül a BPHH-nál elektronikusan nyújtja be. A közösségi védjegybejelentés napja az a nap, amelyen a bejelentés a hivatalhoz beérkezik.

A közösségi védjegyoltalmi eljárás bejelentési díja 1050 € három áru- és szolgáltatási osztályig, három osztály felett osztályonként 150 €. Elektronikusan benyújtott bejelentés esetében a bejelentési díj 900 € három áru- és szolgáltatási osztályig, három osztály felett osztályonként 150 €. Az esetek többségében az eljárási költségeket illetően elegendő egy áruosztállyal kalkulálni. Irodánk az eljárást elektronikus úton folytatja le, mely kedvezőbb eljárási költségeket eredményezet Ügyfeleink számára.

Védjegyoltalmi eljárással kapcsolatos ügyvédi munkadíj az eljárás típusától függően:
90.000,-Ft + ÁFA – 200.000,-Ft + ÁFA

Kapcsolat

Védjegy

Amennyiben egy vállalkozás az általa előállított árukkal, vagy az általa nyújtott szolgáltatással piacra lép, a piaci szereplés hatékonysága szempontjából elengedhetetlen, hogy az adott termék vagy szolgáltatás markánsan különbözzön, határozottan megkülönböztethető legyen más áruktól, szolgáltatásoktól. Cél, hogy a fogyasztók minden körülmények között az adott árut, szolgáltatást az adott vállalkozással kössék össze. Ilyen megkülönböztető jegyek lehetnek a termék neve, írásmódja, illetve a hozzá kapcsolódó színek, formák, grafikai elemek. Ezen megkülönböztető jegyekből állnak össze a védjegy elemei, amire védjegyoltalom lajstromoztatható be. A védjegyoltalom biztosítja, hogy védjegyünket más ne bitorolhassa, azaz áruját, szolgáltatását ne használhassa olyan megjelenéssel, ami az ügyfeleink által lajstromoztatott védjegyekkel azonos, vagy összetéveszthető. A védjegyet bitroló személyt a bíróság több más szankció alkalmazása mellett eltiltja a védjegy jogosulatlan használatától, akár arra is kötelezheti, hogy semmisítse meg a védjegybitorlással érintett áruit, illetve kötelezi a védjegy jogosult kárainak megtérítésére.

Védjegyoltalom nyilvántartásba vételére három különböző eljárásban van lehetőség, attól függően, hogy a védjegy jogosultja milyen földrajzi területre szeretne védjegyoltalmat szerezni. A nemzeti védjegy esetén Magyarország területére biztosítja az oltalmat, az európai uniós védjegy esetén, a védjegy oltalom hatálya az egész Európai Unió területére kiterjed, míg nemzetközi védjegy lajstromozása esetén a védjegy azon országokban biztosít oltalmat, melyeket a jogosult védjegybejelentésben feltüntet.

Nemzeti védjegy

A védjegybejelentés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (hivatal) felé történik elsősorban elektronikus úton. A védjegybejelentés tekintetében meghatározó jelentősége van az elismert bejelentési napnak, mivel ezen naptól élvez elsőbbséget adott védjegy. A védjegybejelentés után bejelentési díjat kell megfizetni, aminek mértéke a szabadalmi hivatal honlapján megismerhető. Három áruosztályig a védjegybejelentés díja 74.800 Ft + ÁFA.

Ha a védjegybejelentés megfelel az alaki feltételeknek, a hivatal elvégzi a korábbi jogokra vonatkozó kutatást. A továbbiakban a hivatal a védjegybejelentést hivatalos lapjában meghirdeti, amivel szemben három hónapon belül felszólalásnak van helye. Ha eredményes felszólalásra nem kerül sor, a hivatal a megjelölést védjegyként lajstromozza.

A védjegyoltalmi eljárás a bejelentéstől a lajstromozásig kb. 6-10 hónapot vesz igénybe. A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart. A védjegyoltalom további tíz-tíz éves időtartamra megújítható.

Védjegyoltalmi eljárással kapcsolatos ügyvédi munkadíj az eljárás összetettségétől függően:

60.000 Ft + ÁFA – 120.000 Ft + ÁFA

Európai uniós védjegy

A közösségi védjegybejelentés benyújtható közvetlenül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (BPHH) vagy pedig a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainál, illetve a Benelux Védjegyhivatalnál. A védjegybejelentést Irodánk általában közvetlenül a BPHH-nál elektronikusan nyújtja be. A közösségi védjegybejelentés napja az a nap, amelyen a bejelentés a hivatalhoz beérkezik.

A közösségi védjegyoltalmi eljárás bejelentési díja 1050 € három áru- és szolgáltatási osztályig, három osztály felett osztályonként 150 €. Elektronikusan benyújtott bejelentés esetében a bejelentési díj 900 € három áru- és szolgáltatási osztályig, három osztály felett osztályonként 150 €. Az esetek többségében az eljárási költségeket illetően elegendő egy áruosztállyal kalkulálni. Irodánk az eljárást elektronikus úton folytatja le, mely kedvezőbb eljárási költségeket eredményezet Ügyfeleink számára.

Védjegyoltalmi eljárással kapcsolatos ügyvédi munkadíj az eljárás típusától függően:
90.000,-Ft + ÁFA – 200.000,-Ft + ÁFA

Kapcsolat