Munkajog

Munkajog

Okiratszerkesztés

Munkajogi szolgáltatásaink közül leggyakrabban munkaviszonyt érintő okiratok kidolgozására merül fel igény. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek:

 • munkaszerződés, munkaköri leírás és tájékoztató;

 • felmondás, munkáltatói figyelmeztetés;

 • leltárfelelősségi megállapodás;

 • versenytilalmi megállapodás;

 • tanulmányi szerződés;

 • gépjármű használati megállapodás;

 • adatkezelési szabályzat

A munkaügyi okiratok kidolgozására a konkrét feladat megismerését követően minden esetben előzetesen Fix díjas ajánlatot adunk. A felmerülő feladatok sokrétűsége miatt ügyvédi munkadíjaink nem standardizálhatóak, de összességében elmondható, hogy Irodánk a budapesti ügyvédi irodák viszonylatában kedvező díjszabással dolgozik.

Munkáltatói oldalról kapott megbízás esetén a felsorolt okiratok kidolgozása előtt Ügyvédi Irodánk – erre irányuló ügyvédi megbízás birtokában – első lépésként átvilágítja a társaság munkajogi struktúráját, és bemutatjuk a megbízó részére annak munkajogi szempontból elfogadható, valamint a munkajogilag kockázatos, hiányos, hibás elemeit. Ezzel együtt javaslatot teszünk ezen munkajogi fogyatékosságok kiküszöbölésének módjára is. Igazán jó eredmény általában akkor tudunk elérni, ha ügyfeleink ezen komplex munkajogi szolgáltatásunkat veszik igénybe, ahol a felmerülő munkajogi problémát nem csak tünetileg kezeljük, hanem a hatályos munkajogi környezet adta lehetőségek keretei között optimális költségszinttel működő, a munkavállalói hatékonyságra, versenyképességre és lojalitásra fókuszáló munkajogi struktúrát hozunk létre.

Kapcsolat

Munkaügyi vita

Vállaljuk munkáltatók, munkavállalók perbeli képviseletét, támogatást nyújtunk peren kívüli megegyezés, munkaügyi felügyelőség eljárása során. Amennyiben munkaügyi vitában Irodánkat bízná meg képviselete ellátásával, a feladat részletes megismerését követően igyekszünk kedvező Fix díjas ajánlatot adni Önnek, hogy költségei kalkulálhatóak legyenek.

Amennyiben úgy érzi, hogy csupán jogi iránymutatásra van szüksége, de az ügyét maga képviselné, lehetőség van arra is, hogy egyszeri konzultáció keretében átbeszéljük ügyének részleteit, és a rendelkezésünkre bocsátott információ alapján felvázoljuk az általunk javasolt teendőket.

A költséges és alacsony hatásfokú munkaügyi vitával szemben előnyben részesítjük a megelőzést, amit munkajogi tervezés és munkajogi tanácsadás szolgáltatásunk előtérbe helyezésével igyekszünk érvényre juttatni. Ennek keretében bemutatjuk a Ügyvédi Irodánk ügyfelei számára rendelkezésre álló munkajogi eszközöket, illetve azok leghatékonyabb alkalmazásának módját, továbbá igény esetén a kidolgozott munkajogi struktúra kivitelezésében is asszisztenciát nyújtunk a fentebb már említettek szerint. Tisztában kell lenni azzal, hogy amennyiben mégis munkaügyi perre kerül sor, az gyakran a legegyszerűbbnek tűnő tényállás mellett is évekig tartó bírósági eljárást jelent. A kisebb perértékű munkaügyi vitákban gyakran az eljárás során felmerülő költségek önmagukban meghaladhatják a pernyertesség esetén érvényesíthető pénzkövetelés összegét. Éppen ezért a munkaügyi per megindítását minden esetben egzakt számításokon, illetve pesszimista forgatókönyv felvázolásán alapuló alapos mérlegelés kell, hogy megelőzze.

Kapcsolat

Munkajog

Okiratszerkesztés

Munkajogi szolgáltatásaink közül leggyakrabban munkaviszonyt érintő okiratok kidolgozására merül fel igény. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek:

 • munkaszerződés, munkaköri leírás és tájékoztató;

 • felmondás, munkáltatói figyelmeztetés;

 • leltárfelelősségi megállapodás;

 • versenytilalmi megállapodás;

 • tanulmányi szerződés;

 • gépjármű használati megállapodás;

 • adatkezelési szabályzat

A munkaügyi okiratok kidolgozására a konkrét feladat megismerését követően minden esetben előzetesen Fix díjas ajánlatot adunk. A felmerülő feladatok sokrétűsége miatt ügyvédi munkadíjaink nem standardizálhatóak, de összességében elmondható, hogy Irodánk a budapesti ügyvédi irodák viszonylatában kedvező díjszabással dolgozik.

Munkáltatói oldalról kapott megbízás esetén a felsorolt okiratok kidolgozása előtt Ügyvédi Irodánk – erre irányuló ügyvédi megbízás birtokában – első lépésként átvilágítja a társaság munkajogi struktúráját, és bemutatjuk a megbízó részére annak munkajogi szempontból elfogadható, valamint a munkajogilag kockázatos, hiányos, hibás elemeit. Ezzel együtt javaslatot teszünk ezen munkajogi fogyatékosságok kiküszöbölésének módjára is. Igazán jó eredmény általában akkor tudunk elérni, ha ügyfeleink ezen komplex munkajogi szolgáltatásunkat veszik igénybe, ahol a felmerülő munkajogi problémát nem csak tünetileg kezeljük, hanem a hatályos munkajogi környezet adta lehetőségek keretei között optimális költségszinttel működő, a munkavállalói hatékonyságra, versenyképességre és lojalitásra fókuszáló munkajogi struktúrát hozunk létre.

Kapcsolat

Munkaügyi vita

Vállaljuk munkáltatók, munkavállalók perbeli képviseletét, támogatást nyújtunk peren kívüli megegyezés, munkaügyi felügyelőség eljárása során. Amennyiben munkaügyi vitában Irodánkat bízná meg képviselete ellátásával, a feladat részletes megismerését követően igyekszünk kedvező Fix díjas ajánlatot adni Önnek, hogy költségei kalkulálhatóak legyenek.

Amennyiben úgy érzi, hogy csupán jogi iránymutatásra van szüksége, de az ügyét maga képviselné, lehetőség van arra is, hogy egyszeri konzultáció keretében átbeszéljük ügyének részleteit, és a rendelkezésünkre bocsátott információ alapján felvázoljuk az általunk javasolt teendőket.

A költséges és alacsony hatásfokú munkaügyi vitával szemben előnyben részesítjük a megelőzést, amit munkajogi tervezés és munkajogi tanácsadás szolgáltatásunk előtérbe helyezésével igyekszünk érvényre juttatni. Ennek keretében bemutatjuk a Ügyvédi Irodánk ügyfelei számára rendelkezésre álló munkajogi eszközöket, illetve azok leghatékonyabb alkalmazásának módját, továbbá igény esetén a kidolgozott munkajogi struktúra kivitelezésében is asszisztenciát nyújtunk a fentebb már említettek szerint. Tisztában kell lenni azzal, hogy amennyiben mégis munkaügyi perre kerül sor, az gyakran a legegyszerűbbnek tűnő tényállás mellett is évekig tartó bírósági eljárást jelent. A kisebb perértékű munkaügyi vitákban gyakran az eljárás során felmerülő költségek önmagukban meghaladhatják a pernyertesség esetén érvényesíthető pénzkövetelés összegét. Éppen ezért a munkaügyi per megindítását minden esetben egzakt számításokon, illetve pesszimista forgatókönyv felvázolásán alapuló alapos mérlegelés kell, hogy megelőzze.

Kapcsolat