Nonprofit szervezetek

Nonprofit szervezetek

Az alapítvány és az egyesület a két leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció a társadalmi szervezetek széles spektrumán. Ennek ellenére legtöbben nincsenek tisztában a két civil szervezet közötti alapvető különbségekkel, előnyökkel és hátrányokkal. Ezeket a különbségeket mutatjuk be ügyfeleink számára az alábbiakban. E két társadalmi szervezetnek minősülő gazdálkodási formának jó alternatívát kínálhat a sok ponton megengedőbb szabályozás mellett létrehozható és működtethető nonprofit kft, ami a gazdasági társaságok közé tartozó gazdálkodó szervezet.

Alapítvány

 • Az alapítvány vagyon egyesítésére jön létre, az alapító valamely cél megvalósítására rendel egy adott vagyontömeget. Az alapítónak nincs közvetlen ráhatása az alapítványi vagyonnal való gazdálkodásra.
 • Az alapítvány vagyonával az alapítványi cél elérése érdekében az alapítvány képviseleti szerve, a kuratórium gazdálkodik. A kuratóriummal szembeni elvárás az alapítótól való függetlensége.
 • Az alapítvány döntési mechanizmusa egyszerű, az operatív döntéseket az általában 3-5 tagú kuratórium hozza, az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az alapító okirat módosításához kizárólag az alapító aláírására van szükség, az egyesületi közgyűlés tortúrájával szemben.
 • Az alapítvány célja nem csorbítható, legfeljebb bővíthető. Ez főleg akkor probléma, ha valaki egy már működő alapítványt szeretne „átvenni”, viszont a korábbitól eltérő területen szeretne tevékenykedni.

Alapítvány alapításának, változásbejegyzésének ügyvédi munkadíja:
120.000 Ft + ÁFA – 280.000 Ft + ÁFA

Kapcsolat

Egyesület

 • Az alapítvány vagyonegyesítő jellegével ellentétben az egyesületi forma esetében a hangsúly a tagságon van. Az egyesület olyan személyegyesítő társadalmi szervezeti forma, ahol a tagok valamely cél elérése érdekében szerveződnek. Legalább 10 alapító tag szükséges a létrehozásához.
 • Az egyesület döntéseit a tagok összességéből álló közgyűlés hozza, míg képviseletét az általában 3-5 fős elnökség, illetve az egyesület elnöke látja.
 • Mivel az alapszabály csak a közgyűlés döntésével módosítható az alapítványhoz képest az eljárás igen nehézkes lehet, főleg nagyobb taglétszám esetén.
 • Az egyesület célja módosítható.

Egyesület alapításának, változásbejegyzésének ügyvédi munkadíja:
120.000 Ft + ÁFA – 250.000 Ft + ÁFA

Kapcsolat

Nonprofit Kft.

Jó alternatívája lehet az alapítványi vagy egyesületi formának a nonprofit korlátolt felelősségű társaság a fent már említett megengedőbb szabályozés, kevésbé nehézkes napi működtetésre tekintettel. Hacsak nincs valamilyen specifikus oka alapítvány vagy egyesület alapításának, ügyfeleinknek minden esetben a nonprofit kft. ajánljuk, mint nonprofit gazdálkodó szervezeti formát. Lássuk a konkrétumok szintjén, hogy melyek a legmarkánsabb előnyei nonprofit kft.-nek az alapítvánnyal és az egyesülettel szemben:

 • A nonprofit kft.-nek tetszőleges létszámú tagsága lehet, ide értve az egyszemélyes formát is.
 • A nonprofit kft. döntési mechanizmusa, illetve a képviselete is egyszerű, dinamikus. A döntéseket a taggyűlés hozza, a képviseletet az ügyvezető látja el. Egyszemélyes nonprofit kft. esetén, amennyiben az egyetlen tag egyben az ügyvezető is, ezek a folyamatok egyetlen személy kezében vannak.
 • Tekintve, hogy a bejegyzési-, változásbejegyzési- eljárás lefolytatására a Ctv. szabályai irányadóak, ezért az alapítvány és egyesület időben elhúzódó eljárásaival ellentétben a nonprofit kft. esetében bejegyzésre, változásbejegyzésre néhány napon, egy-két héten belül sor kerül. Az eljárások sokkal szabályozottabb, kiszámíthatóbb, nem kell a bírói gyakorlat szeszélyeivel számolni.
 • A tevékenységi körök akár napi szinten is szabadon módosíthatóak.
 • Az alapítványhoz és az egyesülethez hasonlóan, a nonprofit kft. is akár közhasznú státuszt is szerezhet. Ellentétben a civil szervezetekkel a közhasznú státuszt előzetes nyilatkozat alapján már a bejegyzéssel egyidejűleg megkaphatja a nonprofit kft, nem szükséges a Civil törvény szerinti 2 évet kivárni.

Nonprofit Kft. alapításával, változásbejegyzésével kapcsolatos ügyvédi munkadíjak, illetve költségek tekintetében a Cégjog [kattintható] menüpont alatt közölt információk irányadóak.

Kapcsolat

Nonprofit szervezetek

Az alapítvány és az egyesület a két leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció a társadalmi szervezetek széles spektrumán. Ennek ellenére legtöbben nincsenek tisztában a két civil szervezet közötti alapvető különbségekkel, előnyökkel és hátrányokkal. Ezeket a különbségeket mutatjuk be ügyfeleink számára az alábbiakban. E két társadalmi szervezetnek minősülő gazdálkodási formának jó alternatívát kínálhat a sok ponton megengedőbb szabályozás mellett létrehozható és működtethető nonprofit kft, ami a gazdasági társaságok közé tartozó gazdálkodó szervezet.

Alapítvány

 • Az alapítvány vagyon egyesítésére jön létre, az alapító valamely cél megvalósítására rendel egy adott vagyontömeget. Az alapítónak nincs közvetlen ráhatása az alapítványi vagyonnal való gazdálkodásra.
 • Az alapítvány vagyonával az alapítványi cél elérése érdekében az alapítvány képviseleti szerve, a kuratórium gazdálkodik. A kuratóriummal szembeni elvárás az alapítótól való függetlensége.
 • Az alapítvány döntési mechanizmusa egyszerű, az operatív döntéseket az általában 3-5 tagú kuratórium hozza, az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az alapító okirat módosításához kizárólag az alapító aláírására van szükség, az egyesületi közgyűlés tortúrájával szemben.
 • Az alapítvány célja nem csorbítható, legfeljebb bővíthető. Ez főleg akkor probléma, ha valaki egy már működő alapítványt szeretne „átvenni”, viszont a korábbitól eltérő területen szeretne tevékenykedni.

Alapítvány alapításának, változásbejegyzésének ügyvédi munkadíja:
80.000 Ft + ÁFA – 250.000 Ft + ÁFA

Kapcsolat

Egyesület

 • Az alapítvány vagyonegyesítő jellegével ellentétben az egyesületi forma esetében a hangsúly a tagságon van. Az egyesület olyan személyegyesítő társadalmi szervezeti forma, ahol a tagok valamely cél elérése érdekében szerveződnek. Legalább 10 alapító tag szükséges a létrehozásához.
 • Az egyesület döntéseit a tagok összességéből álló közgyűlés hozza, míg képviseletét az általában 3-5 fős elnökség, illetve az egyesület elnöke látja.
 • Mivel az alapszabály csak a közgyűlés döntésével módosítható az alapítványhoz képest az eljárás igen nehézkes lehet, főleg nagyobb taglétszám esetén.
 • Az egyesület célja módosítható.

Egyesület alapításának, változásbejegyzésének ügyvédi munkadíja:
80.000 Ft + ÁFA – 250.000 Ft + ÁFA

Kapcsolat

Nonprofit Kft.

Jó alternatívája lehet az alapítványi vagy egyesületi formának a nonprofit korlátolt felelősségű társaság a fent már említett megengedőbb szabályozés, kevésbé nehézkes napi működtetésre tekintettel. Hacsak nincs valamilyen specifikus oka alapítvány vagy egyesület alapításának, ügyfeleinknek minden esetben a nonprofit kft. ajánljuk, mint nonprofit gazdálkodó szervezeti formát. Lássuk a konkrétumok szintjén, hogy melyek a legmarkánsabb előnyei nonprofit kft.-nek az alapítvánnyal és az egyesülettel szemben:

 • A nonprofit kft.-nek tetszőleges létszámú tagsága lehet, ide értve az egyszemélyes formát is.
 • A nonprofit kft. döntési mechanizmusa, illetve a képviselete is egyszerű, dinamikus. A döntéseket a taggyűlés hozza, a képviseletet az ügyvezető látja el. Egyszemélyes nonprofit kft. esetén, amennyiben az egyetlen tag egyben az ügyvezető is, ezek a folyamatok egyetlen személy kezében vannak.
 • Tekintve, hogy a bejegyzési-, változásbejegyzési- eljárás lefolytatására a Ctv. szabályai irányadóak, ezért az alapítvány és egyesület időben elhúzódó eljárásaival ellentétben a nonprofit kft. esetében bejegyzésre, változásbejegyzésre néhány napon, egy-két héten belül sor kerül. Az eljárások sokkal szabályozottabb, kiszámíthatóbb, nem kell a bírói gyakorlat szeszélyeivel számolni.
 • A tevékenységi körök akár napi szinten is szabadon módosíthatóak.
 • Az alapítványhoz és az egyesülethez hasonlóan, a nonprofit kft. is akár közhasznú státuszt is szerezhet. Ellentétben a civil szervezetekkel a közhasznú státuszt előzetes nyilatkozat alapján már a bejegyzéssel egyidejűleg megkaphatja a nonprofit kft, nem szükséges a Civil törvény szerinti 2 évet kivárni.

Nonprofit Kft. alapításával, változásbejegyzésével kapcsolatos ügyvédi munkadíjak, illetve költségek tekintetében a Cégjog [kattintható] menüpont alatt közölt információk irányadóak.

Kapcsolat