Előleg – ingatlan vételárrészlet

Az előleg az ingatlan adásvételi szerződés egyik legelemibb építőeleme. Az előleg átadásával kapcsolatos megfelelő stratégia kialakítása mind a vevő, mind az eladó szempontjából kulcsfontosságú kérdés. Cikkünkben ezzel kapcsolatban adunk praktikus tanácsokat olvasóinknak.

Az előleg és foglaló viszonyával külön cikkünkben foglalkozunk részletesen, ami ide kattintva érhető el.

Előleg fogalma

Ingatlan adásvételi szerződés egyik kulcsmozzanata a vételárra vonatkozó alku. Lakossági ingatlan ügyletek során a vételár teljesítése az esetek túlnyomó többségében részletekben történik. A vételár valamennyi teljesítendő részlete – egészen a teljes vételár kiegyenlítéséig – jogi értelemben vételár előleg. Tehát az előleg, vételár előleg, vételár részlet egymásnak teljesen megfeleltethető szinonimák. Ebben a tekintetben az előleg semmilyen különleges többlet tulajdonsággal nem rendelkezik, lényegében egy mezei vételárrészletet takar a kifejezés.

Előleg tehát az ingatlan adásvételi szerződés teljesítése során átadott valamennyi vételárrészlet.

Mi történik az előleggel, ha nem jön össze a szerződés?

Az adásvételi szerződés során előlegként említett összegek bármilyen esetben visszajárnak a vevőnek, ha a szerződés megszűnik. Az előleg visszafizetésének kötelezettsége teljesen független attól, hogy az adásvételi szerződés milyen okból szűnt meg. Ez egyben azt jelenti, hogy az előlegnek – a foglalóval szemben – nincs szankció funkciója.

Akit mélyebben érdekel a kérdés, hogy az előleg és a foglaló milyen viszonyban állnak egymással, külön részletes cikket szenteltünk a kérdésnek, ami ide kattintva olvasható.

Milyen kötelezettségek terhelik a feleket az ingatlan adásvételi szerződés teljesítése során

Nagyon fontos stratégiai kérdés mind az eladó, mind a vevő oldalán, hogy az előleg megfizetésére milyen módon kerül. Eladó és vevő érdekei értelemszerűen ellentétesek, hiszen az adásvételi szerződés teljesítése során a feleket különböző előjelű kötelezettségek terhelik.

  • Vevő kötelezettsége a vételár, vételár előleg, vételárrészletek megfizetése.
  • Eladó kötelezettsége az ingatlan birtokának átruházása, illetve hozzájárulás a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez.

Mellőzve a kérdés emberi és morális vetületét, pusztán formállogikai szempontból a felek érdekei az alábbi, egymással ellentétes irányokba mutatnak:

  • Vevő érdeke, hogy a szerződéskötéskor minél kisebb összegű előleget adjon át és a vételár túlnyomó részét a lakás kulcsainak átvételekor fizesse meg. Másrészről a vevő érdeke, hogy minél korábban az ingatlan birtokába juthasson és annak hasznait ő szedhesse.
  • Eladó érdeke, hogy minél korábban a teljes vételár birtokába jusson. Ha ez nem lehetséges, akkor pedig minél korábban, minél nagyobb arányú előleg legyen a kezében. Másrészről az eladó érdeke, hogy minél tovább az ingatlan birtokában maradhasson, minél tovább maga szedhesse annak hasznait.

Kapcsolódó cikkek: