Lakásvásárlás költségei, házvásárlás költségei, telekvásárlás költségei

Ha a lakásvásárlás költségei közül a Kedves Látogatót elsősorban az ingatlan adásvételi szerződéssel felmerülő ügyvédi munkadíj érdekli, úgy irodánk ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatos konkrét díjszabását ide kattintva tekintheti meg.

Cikkünkben röviden számba vesszük a lakossági ingatlanvásárlással felmerülő legfontosabb költségtételeket. A költségnemeket csoportosítottuk aszerint, hogy

  • lakásvásárlás költségei
  • házvásárlás költségei
  • telekvásárlás költségei

között merülnek-e fel. Lakossági ingatlanvásárlás során ezen felsorolt ingatlantípusokkal találkozni a leggyakrabban.

lakásvásárlás költségei

Lakásvásárlás költségei

Ügyvédi munkadíj

A kötelező ügyvédi ellenjegyzésre, illetve a földhivatal előtti kötelező jogi képviseletre figyelemmel minden ingatlanvásárlás, így a lakásvásárlás költségei között is óhatatlanul felmerül az ügyvédi munkadíj. A témában részletes cikkünk itt érhető el. Alább is kiemelünk az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos néhány fontosabb megállapítást.

Százalékban meghatározott munkadíj

Ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi munkadíjának összege tekintetében hatalmas szórás van országos szinten. A vételár 0,3% – 1,5%-át kitevő sávban bármi előfordulhat. Extrém esetekben akár ezen sávon kívül is kaphatunk ajánlatokat a szerződés elkészítésére.

Irodánkban alkalmazott árképzés

A magunk részéről a legjobb megoldásnak azt tartjuk, amikor az ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi díja az ügylet összetettsége, a ráfordítandó munka függvényében van meghatározva és az ingatlan értéke csak egy korrekciós tényezőként jön figyelembe. Ilyen módon van egy minimum díj, ami mindenképpen felmerül minden szerződésnél, függetlenül attól, hogy mennyire alacsony az ingatlan értéke. Amennyiben az ingatlan értéke rendkívül magas, elsősorban a munka komplexitása határozza meg a munkadíjat. Így, a vételár százalékában kifejezve akár 0,3%-nál is jelentősen kedvezőbb díjazás adódhat, ha a magas vételár mellett, amúgy egyszerű szerződésről van szó.

Honlapunkon mégis százalékos mérték szerepel, aminek oka, hogy a köztudatban az érdeklődők még mindig a százalékban meghatározott munkadíj alapján helyezik legkönnyebben dimenzióba az adott ügyvédi iroda árszínvonalát. A forgalmi érték 0,3%-ában meghatározott ügyvédi munkadíj egy átlagos értékű, egyszerűnek mondható ingatlan adásvételi szerződés esetén nagyságrendjében segít belőni a felmerülő ügyvédi munkadíjat. Konkrét kiválasztott ingatlan esetében azonban érdemes irodánkkal közvetlenül felvenni a kapcsolatot. Egy rövid felmérő beszélgetést és ezzel együtt járó ingyenes tanácsadást követően az adott ügyletre vonatkozó pontos összegű munkadíj ajánlatot adunk ügyfeleinknek, a felmerülő költségek egyidejű megjelölése mellett.

Tulajdoni lap lekérése

Tulajdoni lapra van szükség a szerződés előkészítéséhez. A tulajdoni lapot még egyszer lekérjük a szerződés aláírásának napján is, hogy meggyőződjünk az ingatlan változatlan jogi helyzetéről. Társasházi lakás esetén a társasház törzslapját is minden esetben lekérjük. Ez így összesen 3 tulajdoni lap lekérés, tulajdoni laponként 1.000,-Ft értékben. E-hiteles tulajdoni lap lekérésnek díja 3.600,-Ft, azonban ilyenkor csak akkor lenne szükség, ha a tulajdoni lapot nem irodánk kérné le. Nem hiteles tulajdoni lapot magánszemélyek ügyfélkapun évente 2 alkalommal ingyenesen kérhetnek le. Az ügyfélkapu felülete ide kattintva érhető el.

Földhivatal eljárási díja

A földhivatali eljárás során igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárás lefolytatásáért. Ennek összege 6.600,-Ft.

Vagyonszerzési illeték

A vevő vagyonszerzési illetéket fizet a megszerzett ingatlan forgalmi értéke után. A vagyonszerzési illeték sok körülmény függvénye. Ha semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető, akkor egy átlagos értékű ingatlan után a vételár (forgalmi érték) 4%-ának megfelelő mértékű illetéket kell a vevőnek a vételáron felül kinyögnie. Ez egy 30 millió forint értékű ingatlan után 1.200.000,-Ft illetéket jelent.

Személyi jövedelemadó

A sokféle vevőt terhelő költségek mellett ez a tétel az eladó oldalán jelentkezik. Az ingatlan eladása során keletkezett jövedelem után kell megfizetni a személyi jövedelemadót. Nagy leegyszerűsítéssel jövedelem az ingatlan eladási vételára és megszerzésére fordított összeg különbözete. A személyi jövedelemadó mértéke a jövedelem 15%. Az ingatlan megszerzését követő második évtől a személyi jövedelemadó mértéke sávosan csökken, míg az ötödik évtől már nem kell személyi jövedelemadót fizetnie az eladónak, függetlenül attól, hogy mennyiért adta el az ingatlant.

Házvásárlás költségei és telekvásárlás költségei

A lakásvásárlás költségeiként felsorolt költségtételek szükségképpen megjelennek családi ház vásárlása, illetve telek vásárlása során is. Vannak azonban további olyan költségtételek melyek specialitásuknál fogva kizárólag házvásárlás, illetve telekvásárlás során merülnek fel.

Térképmásolat lekérése

Családi ház vásárlása, illetve telek vásárlása során a tulajdoni lap mellett a telek, illetve  a rajta található felépítmény kontúrjait méretarányosan mutató térképmásolatot is le kell kérni. Ennek díja 2.250,-Ft. Térképmásolat szintén az ügyfélkapunk keresztül érhető el.

Telek kiméretése

Telek kiméretése geodétával annak érdekében, hogy a telek tényleges és jogi határai összevethetőek legyenek egymással. Az esetek döntő többségében van eltérés a jogi és a tényleges telekhatár szempontjából. Tehát alapvetően nem az  kérdés, hogy van-e eltérés a két érték között, hanem az, hogy ennek mekkora a mértéke. A telek kiméretése későbbi birtokviták megelőzése szempontjából bírhat jelentőséggel, illetve így szokott fény derülni arra, hogy a kerítések kisebb telket határolnak, mint amit az eladó hirdet, illetve az ingatlan-nyilvántartásban fel van tüntetve. A kiméretés költsége változó, de mindenképpen százezres tételt jelent.

Talajvizsgálat

A talajvizsgálat, illetve a talajmechnaikai vizsgálat azt szolgálja, hogy a vevő tisztában legyen a telek talajtani adottságaival. Ennek elsősorban egy jövőbeni építkezés alapozási költségei szempontjából lehet jelentősége. A talajban található esetleges szennyező, mérgező anyagok jelenlétének kimutatását is lehet kérni a megfelelő infrastruktúrával rendelkező szolgáltatótól. A költség itt is százezres nagyságrendű, de ha valaki később építkezni szeretne a telekre, később amúgy is szükséges lesz elvégeztetni.

A lakásvásárlás költségei után, illetve azon felül felmerülő közvetett költségek

Egy lakásvásárlás, telekvásárlás vagy házvásárlás során merülhetnek fel további költségek, melyek nem az ingatlan adásvételi szerződéshez közvetlenül kapcsolódnak, de ingatlanvásárlással öszzefüggésben feltétlenül említés érdemelnek.

Hitelfelvétellel kapcsolatos költségek

Ha a vevő hitelt vesz fel a lakásvásárlás során, a hitelfelvétellel kapcsolatban számos, kisebb-nagyobb költségtétel merülhet fel.

  • értékbecslés díja
  • kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díja
  • folyósítási díj

Szerencsére a felsorolt tételeket a bank különböző akciók keretei között gyakran visszatéríti vagy elengedi a hitelfelvétel során.

Ingatlanközvetítői díj

Amikor az eladó ingatlanközvetítőn keresztül értékesíti lakását, az adásvételi szerződés aláírásával ingatlanközvetítői díj megfizetése merül fel. Ennek mértéke általában a vételár 3-5-%-a körüli összeg. Az ingatlanközvetítői díj ugyan az eladót terheli, a gyakorlatban azonban ez az összeg óhatatlanul megjelenik a vételárban. Így a vevő számára sem indifferens, hogy az ingatlant közvetítőn keresztül vagy közvetlenül a tulajdonostól veszi. Ha az ingatlanhirdetések között böngészve azonos ingatlanra vonatkozó hirdetés megtalálható az ingatlanostól és a tulajdonostól is, akkor közvetlenül a tulajdonostól vásárolva nagy valószínűséggel az ingatlanközvetítői díj mértéke erejéig kedvezőbb vételár mellett juthat hozzá a vevő az áhított ingatlanhoz.

Lakásbiztosítás

Feltétlenül ajánlott már akár az adásvételi szerződés megkötésekor a megvásárolt lakásra teljes körű vagyon és felelősségbiztosítást kötni. Ennek mértéke általában havi pár ezer forint összeget tesz ki.

Kapcsolódó cikkek:

Kérdéseivel keressen minket bizalommal!

+36303001354

Kapcsolat