Kizárólagos használati jog a társasházban

A társasházi lakás vásárlása tárgyában írt cikkünk folytatásaként az Ingatlan adásvételi szerződés kisokos 10. részében elengedhetetlen, hogy szót ejtsünk a kizárólagos használati jog, mint elvont jogi kategória húsbavágóan gyakorlati oldaláról.

kizarolagos hasznalati jog-1

Társasházi külön tulajdon és közös tulajdon

Ahhoz, hogy a kizárólagos használati jogról érdemben beszélgetni tudjunk tisztázandó a társasház, mint jogi konstrukció létjogosultságának alapját képező külön tulajdon és közös tulajdon distinkciójának alapelve. Külön tulajdon a társasháznak minden olyan része, ami a tulajdonostársak nevén, külön tulajdoni lapon van nyilvántartva. Ilyenek elsősorban a lakások, irodák, üzlethelyiségek, de külön tulajdonban lehetnek garázsok, tárolók is. A társasház minden része, ami nincs külön tulajdonban a tulajdonostársak közös tulajdonában marad. Ilyen lehet például a kert, a lépcsőház, a tető vagy a padlástér. Ezeket az ingatlanrészeket a tulajdonostársak közösen jogosultak használni, illetve közösen kötelesek fenntartani.

Tároló, teremgarázs-beálló kizárólagos használata

A társasházi alapító okiratban vagy a szervezeti és működési szabályzatban esetleg külön okiratba foglaltan találhatunk rendelkezéseket az önálló helyrajzi számon nem szereplő, társasházi közös tulajdonban lévő ingatlanrészek kizárólagos használatával kapcsolatban. Ilyen kizárólagos használati jogot gyakran létesítenek teremgarázs beállókra, tárolókra, kertrészre, padlástérre.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy a kizárólagos használati jog jogosultja annak ellenére, hogy a társasház adott része ugyan a társasház közös tulajdonát képezi, azt a többi tulajdonostárs ellenében kizárólagosan lesz jogosult használni. Tehát az ilyen kertrészt jogosult lesz a tulajdonostárs elkeríteni és virágot ültetni rajta, vagy a kocsija részére fenntartott felszíni beállóra felfesteni a rendszámát, vagy a kijelölt tároló rekeszbe bepakolni a kacatjait és lakattal lezárni. A kizárólagos használati jog jogosultja egyben az érintett ingatlanrész fenntartásának költségeit is viselni köteles.

kizarolagos-hasznalati-jog-2

Kizárólagos használati jog zavaros jogi háttere

A fentiek elméletben jól hangzanak, azonban a kizárólagos használati jog alapítása legritkább esetben, leginkább új építésű társasházak esetében történik kulturált áttekinthető formában. Ha a vevő arról kap tájékoztatást, hogy a lakáshoz tartozik egy teremgarázs-beálló vagy egy tároló, azonban az ingatlanrésznek önálló helyrajzi száma nincs, első lépés a társasházi alapító okirat és az szmsz ellenőrzése. Az esetek túlnyomó többségében borítékolható a csalódás. Gyakran derül fény arra, hogy az eladó például az adott tárolót ugyan valóban sok éve háborítatlanul használja, azonban ezen használati jog gyakorlásának semmilyen írásban lefektetett jogalapja nincs, sem a társasházi alaptó okiratban, sem más dokumentumban.

Az általános tévhittel szemben önmagában nem keletkeztet jogot a vevő számára a beruházó által az adásvételi szerződésbe foglalt kizárólagos használatról szóló rendelkezés. Új építésű ingatlanok értékesítése esetén gyakran találkozni olyan rendelkezéssel, ahol az adásvételi szerződésben az eladó kijelöli, hogy a vevő melyik beálló vagy tároló használatára válik jogosulttá az adott lakás megvásárlásával együtt. Könnyű belátni, hogy a közös tulajdonban maradó ingatlanrészek tekintetében ilyen felhatalmazást a beruházó kizárólag a többi tulajdonostárs hozzájárulásával tehetne. Egymaga nem dönthet például a kocsibeállók kiosztásáról a tulajdonostársak feje felett.

Kizárólagos használati jog az adásvételi szerződésben

Amennyiben a fentiek szerint nem megfelelően szabályozott egyéb dokumentációban a kizárólagos használati jog, még nem kell elvetni a vásárlást. Reálisan gondolkozva kicsi az esélye, hogy beleszaladunk azon kevés társasház egyikébe, ahol a kizárólagos használati joggal kapcsolatos viszonyok kielégítően vannak szabályozva. A kockázat azonban elviselhető szintre mérsékelhető, ha a társasházi lakás vásárlása során a vevő tartja magát az alábbiakhoz:

  • Az ingatlan adásvételi szerződésben a felek kifejezetten rögzítsék annak a tényét, hogy a felek megállapodása szerint az adásvétel tárgyát képező lakáshoz milyen egyéb helyiség kizárólagos használati joga tartozik.
  • Egyben a felek tegyenek arról említést, hogy a társasházi okiratok ezt a használati jogot nem tartalmazzák. Ilyen esetben az eladónak az adott közös tulajdonú ingatlanrészhez kapcsolódó kizárólagos használati joga kizárólag a tulajdonostársak hallgatólagos beleegyezésén nyugszik, amit a jogi szakzsargon ráutaló magatartásnak hív.
  • Egy esetleges jogvita esetén ez sovány vigasz lesz az eladónak, a ráutaló magatartásra hivatkozás komoly jogi érvelés alapja egy bírósági jogvitának nem lehet. Ezért az eladó az adásvételi szerződésben szavatoljon ezen kizárólagos használati jog fennállásáért és zavartalan használatáért, egyben vállaljon helytállást a vevőre ruházott jog sérüléséért, korlátozásáért.
  • Kissé utópisztikus felvetés a jelenlegi piaci szokások ismeretében, de még jobb megoldás, ha a szerződés kifejezetten összegszerűsíti is, hogy a felek milyen vagyoni értéket tulajdonítanak ennek a használati jognak. Így, ha a vevő használati joga az eladói tájékoztatás valótlanságára figyelemmel sérülne, a vevő konkrét összegű kárátalányra válik jogosulttá. A kárösszeg előzetes megállapítása hiányában az összeg meghatározása bizonytalan szakértői kérdés lesz, arról nem is beszélve, hogy a szakértői bizonyítás egy polgári perben rendkívül körülményes és költséges folyamat.

kizarolagos-hasznalati-jog-3

Más tulajdonostársak kizárólagos használati joga

A társasházi alapító okirat, illetve az szmsz tanulmányozása az esetleges kizárólagos használati jogok ellenőrzése szempontjából fordított előjellel is indokolt. Nyilvánvalóan jelentőséggel bírhat ugyanis az is, ha bármelyik másik albetét tulajdonosa rendelkezik valameny közös tulajdonú ingatlanrészen kizárólagos használati joggal. Komoly gyakorlati jelentősége lehet, ha a társasház egyébként közös tulajdonú kertje valamelyik földszinti lakás kizárólagos használatában van. Ugyanilyen speciális szabályozás lehet a társasház padlásterével vagy pincéjével kapcsolatban.

Kizárólagos használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

Fontos rögzíteni, hogy a kizárólagos használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyeztethető be. Ennek megfelelően a másokat megillető kizárólagos használati jogról sem fogunk tudni tájékozódni az ingatlan tulajdoni lapjáról. Ennek ellenére is a mai napig találkozni olyan tulajdoni lappal, ami a teremgarázs tulajdoni hányadok feltüntetése mellett tartalmazza, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányadához melyik számú beálló vagy tároló tartozik. A gyakorlat ugyan törvénysértő, viszont vitathatatlanul praktikus. Ez a jelenség azonban kizárólag bürokratikus anomáliaként értelmezhető, általánosságban nem lehet számolni vele.

Használat joga, mint korlátozott haszonélvezeti jog

A kizárólagos használati jog földhivatali bejegyezhetőséggel kapcsolatban muszáj érinteni a használat jogának jogintézményét, mert a kettő közötti egy betű különbség mögött két teljesen különálló jogintézmény áll. Nem alma és körte, hanem inkább Makó és Jeruzsálem, ha viszont valaki azt hallja, hogy márpedig a használati jog igenis bejegyeztethető az ingatlan-nyilvántartásba, legyen gyanús, hogy valószínűleg a használat jogáról van szó.

Némi leegyszerűsítéssel: Az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztethető használat joga másvalaki tulajdonában álló dolgon létesített jog, ami alapján jogosult lesz használni az adott ingatlant, ami amúgy nem az övé, semmi köze nincs hozzá. Lényegében korlátozott terjedelmű haszonélvezeti jogról van szó, ami a haszonélvezeti joggal megegyező módon bejegyzést nyerhet az ingatlan-nyilvántartásba. Ehhez képest a használati jog a jogosult saját, tulajdonában, illetve másokkal közös tulajdonban álló ingatlanra vonatkozik, és a többi tulajdonostárssal szemben hivatott rendezni a közös tulajdonú ingatlan használatának a rendjét, az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés lehetősége nélkül.

 

Kapcsolódó cikkek:

Kérdéseivel keressen minket bizalommal! +36303001354

Kapcsolat