Ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd nélkül

Ha a Kedves Látogatót az ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi munkadíja érdekli, úgy irodánk ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatos díjszabását ide kattintva ismerheti meg.

A google oldalán a felhasználók gyakran kérdeznek rá, hogy van-e lehetőség ingatlan adásvételi szerződés során ügyvéd nélkül eljárni. Vajon feltétlenül szükség van-e ügyvédre ingatlan adásvételi szerződés lebonyolításához vagy megköthető az ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd nélkül is?

ügyvéd nélkül

Látszólag egy egyszerű eldöntendő kérdésről van szó, azonban a válasz összetettebb, mint gondolnánk. Mi azonban nem ijedünk meg a puszta árnyékunktól, a válasznak bátran nyomába eredünk az Ingatlan adásvételi szerződés kisokos 2. részében.

Érvényes ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd nélkül?

Az ingatlan adásvételi szerződés érvényességéhez szükséges egyetlen formai kritérium a szerződés írásba foglalása. Így lehetséges, hogy a vételi ajánlatnál leírtak szerint az ingatlan adásvételi szerződés érvényesen létrejöhet a felek között ügyvéd közreműködése nélkül is, feltéve, hogy a felek az ingatlan adásvételi szerződés lényeges feltételeit írásba foglalták. Hogy melyek ezek a lényeges feltételek, amelyek írásba foglalása elengedhetetlen az ingatlan adásvételi szerződés érvényességéhez, a bírói gyakorlat pontosan kimunkálta. Ezek a feltételek a XXV. számú polgári elvi döntésből mindenki számára megismerhetőek, az elvi döntés a neten rákeresve is könnyen megtalálható. Tehát a minimumfeltételek a következők:

  • az ingatlan megjelölése;
  • a szerződő felek megjelölése;
  • a vételár megjelölése;
  • az okiratból kitűnjön a felek azon akarata, hogy az eladó eladni, a vevő megvenni szeretné az ingatlant;

Ha a felek a felsorolt néhány feltételben írásban megállapodnak, akkor közöttük érvényesen létrejön az ingatlan adásvételi szerződés, hangsúlyozzuk: ügyvéd nélkül is.

Kell-e ügyvéd az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez?

Rögtön az elején lelőjük a poént. Hogy a vevő az ingatlan tulajdonjogát meg is szerezze, nem elegendő az egyébként ügyvéd nélkül is megköthető érvényes adásvételi szerződés. A Polgári törvénykönyv alapján ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez az érvényes jogcímen felül (ezt testesíti meg esetünkben az érvényes adásvételi szerződés), a tulajdonjog átruházásnak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is szükséges. Ahhoz, hogy a szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas legyen, az Ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott számos további alaki és tartalmi feltételnek kell megfelelnie. Ezen feltételek egyike, hogy a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyvédi ellenjegyzéssel legyen ellátva (vagy esetleg közokiratba foglalják a felek). Erre tekintettel az ingatlan adásvételi szerződés a fentiek szerint ugyan létrejöhet érvényesen a szerződő felek között anélkül, hogy a szerződéskötésben ügyvéd (közjegyző) közreműködne, azonban a tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének nélkülözhetetlen feltétele ügyvéd vagy közjegyző közreműködése.

Kötelező jogi képviselet a földhivatal előtt

Fontos tudni továbbá azt is, hogy ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére irányuló eljárásban a jogszabály kötelező jogi képviseletet ír elő az ügyfelek részére, tehát az ügyvéd ezen a ponton sem megkerülhető. Ügyvéd nélkül beadott tulajdonjog bejegyzési kérelmet a földhivatal hiánypótlás nélkül vissza fogja utasítani. Ez nyilván komoly bánat az ügyfelek részére, ha kizárólag az ügyvéd igénybevételével járó költségeket nézzük. Másrészről azonban a jó ügyvéd olyan az ingatlan vásárlás során, mint a jó műszaki ellenőr a családi ház építése során. A ráfordított összeg sokszorosan térül meg, amikor egy hozzáértő szakember megfelelő információval látja el az ügyfeleit. Hogy ki tekinthető hozzáértő szakembernek, az már egy nehezebb kérdés, ennek a cikknek ez a kérdés most nem is lesz tárgya.

Mikor forduljunk ügyvédhez?

Az ügyvéd kérdést röviden összefoglalva: Hogy az ügyfelek gyakran késve fordulnak jogi képviselőhöz, annak talán az is oka lehet, hogy még ma is él az a téves képzet az emberek fejében, amit már a kilencvenes években is csak a legegyszerűbb ügyleteknél lehetett féligazságként kijelenteni, miszerint az ügyvéd szerepe az adásvételi szerződéssel kapcsolatban kimerül abban, hogy berögzítse a felek adatait egy formanyomtatványba, rányomja a pecsétjét az iratokra, majd teljesen érdemtelenül még anyagilag is kifossza az ügyfeleit. Ezzel szemben napjaink valósága az, hogy a gazdasági viszonyok, illetve az ezek alapjául szolgáló jogi szabályozás komplexitása a rendszerváltás időszakával összevetve az űrhajó és a roller egymáshoz viszonyított műszaki színvonalával fejezhető ki talán kellő érzékletességgel.

A mi álláspontunk az, hogy mivel az adásvételi szerződéshez mindenképpen szükséges ügyvéd igénybevétele, ezért az ügyvédet praktikus még azelőtt felkeresni, hogy elindulnánk szemrevételezni a megvásárolandó lakást, de mindenképpen azelőtt, hogy a szerződés feltételeivel kapcsolatban érdemi tárgyalásokba bocsátkoznánk az eladóval vagy az ingatlanossal. Jó érzésű ügyvéd ezzel kapcsolatban külön díjazást nem fog felszámolni és jó eséllyel telefonon is rendelkezésünkre fog állni, az így szerzett lépéselőny pedig felbecsülhetetlen értékű.

Sajnos igen gyakori, hogy az ügyfelek már csak akkor fordulnak ügyvédhez, ha már szándéknyilatkozatot/vételi ajánlatot írtak alá, illetve pénzt adtak át az eladónak/ingatlanosnak. Ahogyan azt a vételi ajánlatról szóló cikkünkben részletesen leírtuk, ekkor már olyan kötelezettségvállalások kötik a vevő kezét, ami gyakran komoly kompromisszumokba kényszerítik bele, ha nem akarja elveszíteni a szándéknyilatkozat/vételi ajánlat alapján lerakott foglalót/bánatpénzt. Tehát örökzöld tanácsunk ingatlanügyletek tekintetében: ügyvéd nélkül egy lépést se!

Kapcsolódó cikkek:

Kérdéseivel keressen minket bizalommal! +36303001354

Kapcsolat