Airbnb korlátozása a társasházakban

A társasházi lakások rövidtávú kiadási vagy hivatalos nevén egyéb szálláshely-szolgáltatás célú hasznosítását (Airbnb, Booking, stb.) a társasházak korlátozhatják. Ennek legalapvetőbb eszközei az alábbiak:

  • A társasház szervezeti és működési szabályzatában rögzített korlátozó rendelkezés. Ezen megoldáshoz ellentmondásos bírói gyakorlat kapcsolódik, az elmúlt években már született olyan Kúriai határozat, ami jóváhagyta az szmsz ilyen tartalmú módosítását.
  • Egyes önkormányzatok helyi rendelet alkotása, ahol településkép-védelmi eljárás keretei között csak abban az esetben adnak engedélyt az egyéb szálláshely célú ingatlanhasznosításra, ha a tulajdonos fel tud mutatni olyan társasházi szmsz-t, ami kifejezetten engedélyezi a tevékenység folytatását.
  • Az Airbnb-s tevékenység lakóközösséget zavaró hatásaival kapcsolatban (zaj, házirend megsértése, stb.) az illetékes önkormányzat jegyzőjénél birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető.
  • Az egyéb szálláshely-szolgáltatás zavaró hatásaival szembenézni kénytelen lakókat hivatott védeni a csendháborítás szabálysértési jogintézménye, amivel kapcsolatban a rendőrség közvetlen intézkedése is kérhető.